Podstata hry není ve vítězství, ale ve hře samotné. (Jack London)

Listopad 2010

Liga olomouckého kraje

25. listopadu 2010 v 14:01 Co je Liga olomouckého kraje
probíhá pod záštitou Krajské kynologické rady Olomouckého kraje. Jedná se o seriál závodů pro členy ZO sdružených v Olomouckém kraji v kategoriích ZZO bez speciálních cviků, ZVV1 a ZVV2 beze stop.

Do hodnocení jsou započítávány výsledky ze závodů pořádaných kynologickými kluby Přerov, Hvězda Šternberk, Olomouc-Neředín, Šternberk Pod Šibeníkem a Prostějov. Psovodi se mohou zúčastnit libovolného počtu ze stanovených závodů. Bodově je hodnoceno úmístění na prvních třech místech i účast na závodě.

Vyhlášení výsledků probíhá po ukončení posledního závodu Ligy. Závodníci, kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží pohár a věcné ceny.

Psovodi ZO sdružených v jiných krajích se mohou závodů "Ligy" zúčastnit, avšak jejich hodnocení se do výsledků "Ligy" nezapočítává.

Systém bodování Ligy olomouckého kraje

25. listopadu 2010 v 13:58 Systém bodování
Kategorie ZZO
1. místo    6 bodů
2. místo    5 bodů
3. místo    4 body
účast        2 body

Kategorie ZVV1
1. místo    10 bodů
2. místo      9 bodů
3. místo      8 bodů
účast          4 body

Kategorie ZVV2
1. místo    12 bodů
2. místo    11 bodů
3. místo    10 bodů
účast          4 body